GALÉRIA

FOTOGALÉRIA

Rok 2023


Z realizácie projektu "SVEDECTVÁ DÁVNA"

Do projektovej skladby združenia sa dostali aj aktivity inšpirované dôležitými historickými medzníkmi mesta Prievidza – 910. výročím prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine a 640. výročím udelenia výsad slobodného kráľovského mesta panovníčkou Máriou z rodu Anjou. Výborná spolupráca s divadelníkmi viedla k zostaveniu programu, ktorý pod názvom Kráľovský pozdrav milým Prievidžanom od kráľa Kolomana a kráľovnej Prievidze bol prezentovaný na hlavnom plagáte septembrového Baníckeho jarmoku 2023. Historické postavy panovníkov a ich suity v nádherných dobových kostýmoch, ale aj osobitné stvárnenie symbolu mesta predniesli v otváracom ceremoniáli zaujímavé vystúpenie plné historických faktov so zdôraznením ich významu. Členovia Divadelnej spoločnosti sa zhostili úlohy mimoriadne dobre a kvalitným naštudovaním s výraznou taktovkou režiséra potvrdili svoje postavenie na divadelnej scéne.

Realizáciu projektu SVEDECTVÁ DÁVNA podporilo mesto Prievidza finančnou dotáciou vo výške 1 500 €, za čo mu prináleží poďakovanie.

oddel

Z REALIZÁCIE PROJEKTU „TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART VI.“

V priebehu roka 2023 sa členky združenia Ars pro femina pravidelne raz týždenne stretávajú vo svojom tvorivom ateliéri v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi. Séria workshopov s využitím rôznych výtvarno-dekoratívnych postupov je zameraná nielen na osvojovanie si určitej výtvarnej techniky, ale predovšetkým dosahovanie jej terapeutického účinku na psychiku žien v seniorskom veku. Tvorba z rôznych materiálov – papiera, hliny, samotvrdnúcej hmoty, bavlnených šnúr a špagátov - spojená s technikami skladania, otláčania, viazania – má za cieľ hlavne skvalitňovanie psychofyzických zručností a jemnej motoriky. Výtvarné techniky modelovania či maľby zas podporujú rozvoj estetických zručností a imaginácie. V súlade s plánom projektu bola časť dielní realizovaná pre  klientov Zariadenia pre  seniorov v Prievidzi.

Realizáciu projektu podporilo mesto Prievidza finančnou dotáciou vo výške 800 €, za čo mu združenie v mene účastníkov dielní vyslovuje osobitné poďakovanie. Naše poďakovanie za podporu a spoluprácu patrí aj CVČ Spektrum v Prievidzi a K-2000, združeniu na podporu kultúry.

oddel

Rok 2022


Z tvorivej činnosti členiek ARS PRO FEMINA v II. polroku 2022

oddel

ZO SKICÁRA MAJSTROV

významných osobností výtvarnej histórie mesta Prievidza - JOZEFA FEDORU A IMRICHA VYSOČANA

Ukážky z tvorivej činnosti senioriek

oddel

Rok 2021


TVORIVÉ AKTIVITY PRE SENIOROV


I. TVORIVÉ DIELNE MODELOVANIA Z HLINY

II. TVORBA ZO STUDENÉHO PORCELÁNU A POLYMÉROVEJ HMOTY FIMO

III. TVORIVÁ DIELŇA PRE KLIENTOV ZPS V PRIEVIDZI
IV. TVORBA DEKORATÍVNYCH TEXTILNÝCH DOPLNKOV A QUILLINGU


9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA

Nový ročník v nových priestoroch

Prezentácia prievidzských výtvarníkov našla nové dôstojné podmienky v rekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody. Kontinuálne tak nadviazala na deväť úspešných ročnikov realizovaných do roku 2019 v Art galérii mesta v bývalom kine Baník. Menšími kolekciami výtvarných diel sa do nej zapojilo 17 výtvarníkov – ani ročná prestávka tak nespôsobila úbytok záujmu o ňu. Projekt tohtoročnej Výtvarnej Prievidze obsahoval okrem výstavy z aktuálnej tvorby prievidzských výtvarníkov ďalšie dve zaujímavé aktivity v samostatnom výstavnom priestore našli miesto diela 8-ich významných prievidzských výtvarných umelcov in memoriam, získané z ich pozostalosti vďaka ústretovosti ich potomkov, ochrancov a zberateľov, časť ktorých bola i osobne prítomná na vernisáži. Príznačný názov – Stopa času – niesla i virtuálna prezentácia krátkych medailónov o ich živote a tvorbe. Autori – A. Lomnická a M. Kormaňák – ju pripravili s cieľom pripomenúť Prievidžanom významné osobnosti výtvarnej histórie ich mesta i Slovenska. Podstatná časť vystavených diel bude následne i predmetom akvizícií pre stálu expozíciu mestskej galérie.


STRE3T PD

STRE3T PD

Po ročnej prestávke sa vdňoch 3. a 4. Septembra 2021 sa v centre Prievidze, na Námestí slobody opätovne konal multižánrový festival Stre3t PD. K úspešnému priebehu 3. ročníka prispelo krásne slnečné počasie, záujem návštevníkov o ponúkané široké spektrum koncertov a ďalších aktivít. v súlade so zámerom projektu sa v rámci neho prezentovali predovšetkým mladí umelci hornej Nitry – hudobné a tanečné skupiny, speváci, folkloristi, filmári, divadelníci i výtvarníci. Nechýbali sprievodné aktivity – výtvarný workshop, enviromentálna tematika, či online rozhovor s prievidzským rodákom Danielom Hevierom. Organizačne sa na ňom podieľali nadšenci alternatívnej kultúry – zo združení Art kino Prievidza a K-2000 - Magda Hianiková, Dáša Uríčová, Roman Turcel, Rasťo Nemec a ďalší. Osobitná vďaka za propagáciu patrí webovému portálu codnes.sk a Vladovi Štrbíkovi.

Festival z verejných zdrojov podporili Mesto Prievidza a Fond na podporu umenia.


POSIEDKY NAD REMESLOM - slama a šúpolie

POSIEDKY NAD REMESLOM

V mesiacoch máj a jún 2021 pokračovali v tvorivom ateliéri SeniorArt v  CVČ Spektrum v Prievidzi tvorivé dielne tradičných textilných technik – sieťovania a práce so slamou a šúpolím. Boli realizované v rámci v zdelávacieho cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM ako súčasti projektu Hornonitrianske inšpirácie. Jeho cieľovou skupinou boli členky združenia ARS PRO FEMINA.

V rámci projektu sa vzhľadom na pandémiu a nevyhnutnú prácu v užších skupinách uskutočnilo až 10 tvorivých dielní pod vedením skúsených lektoriek – Boženy Tomanovej z Poruby (sieťovanie) a Gabriely Drobcovej z Čerenian (práca so slamou a šúpolím).

Projekt podporil Fond na podporu umenia a Mesto Prievidza v rámci projektu Seniorart IV.

oddel

Rok 2020


TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART III

Občianske združenie ARS PRO FEMINA ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1500 € na realizáciu výtvarnej terapie a dramatoterapie.


Na prievidzskom rínku

Ďalšou aktivitou projektu Z klenotnice hornej Nitry, ktorý získal príspevok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bola prezentácia dokladov z dielní hornonitrianskych remeselníckych majstrov doplnená o ukážky tradičných výrobných postupov v podaní súčasníkov. Z dielne zástupcov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi i členov K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry pochádzalo podujatie Na prievidzskom rínku, začlenené do súboru aktivít celoeurópskeho projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré v tomto roku malo motto: Minulosť vzdeláva. Tieto slová sa zrkadlili aj v podujatí, kde popri živej prezentácii nechýbali ani historické fakty o jarmočnom práve udelenom mestu Prievidza kráľovnou Máriou z rodu Anjou už v 14. storočí a o rozširujúcich privilégiách panovníkov v nasledujúcich dobách. Účastníci podujatia mali možnosť zoznámiť sa s postupom výroby prepotrebných vecí do domácnosti z drôtu, odhaliť tajomstvá spracovania vlny, hliny či prútia, pozrieť sa aj do dielne klobučníkov a priučiť sa zhotovovaniu rozmanitých ozdôb. A vôňa perníkov sa niesla tak ako v minulosti a lákala nielen arómou, ale aj kumštom zdobenia. Ponuku výrobkov súčasných majstrov rozširovala i možnosť vyskúšať si prezentované techniky, k čomu každý majster ochotne pridal cennú radu a pomohol pri prvých neskúsených krokoch.

V závere podujatia scéna patrila členom Folklórneho súboru Košovan z Kanianky, ktorí pod vedením Viliama Kurbela v svojom vystúpení prinavrátili atmosféru tradičného jarmoku, odohrávajúcej sa snáď aj na rínku v Prievidzi.


Posiedky nad remeslom - tradičné textilné techniky (prednáška)

Posiedky nad remeslom

Úvodnou prednáškou vo štvrtok 10. septembra 2020 začínal vzdelávací cyklus Posiedky nad remeslom v rámci projektu Hornonitrianske inšpirácie, ktorý pochádza z autorskej dielne K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry. Témou prednášky boli muzeálie dokladajúce tradičné textilné techniky, uplatňované v minulosti v regióne horného Ponitria. Komentovanú slovno-obrazovú prezentáciu v podaní etnologičky a riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi PhDr. Ivety Géczyovej doplnili aj jedinečné ukážky zo zbierkového fondu múzea. Účastníčky prednášky tak dostali impulz na tvorivé pokračovanie projektu v ateliéri SeniorArt, kde im skúsené lektorky počas septembra a októbra 2020 ponúknu praktické rady a návody, ako zvládnuť techniku šitej čipky a sieťovania.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Hornonitrianske inšpirácie - Posiedky nad remeslom

Združenie K-2000 v súlade s časovým harmonogramom projektu HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE ešte vo februári tohto roku začalo s realizáciou vzdelávacej aktivity POSIEDKY NAD REMESLOM, ktorá je sú časťou projektu. Prvé tri stretnutia patrili oboznámeniu sa s tradíciou košikárstva na Slovensku a na hornej Nitre prostredníctvom odbornej prednášky a powerpointovej prezentácie v Hornonitrianskom múzeu vedenej etnografkou a riaditeľkou HNM, PhDr. Ivetou Géczyovou a dvom praktickým tvorivým dielňam pletenia z pedigu ktoré zas viedol pedagóg a zároveň absolvent Univerzity tretieho veku - odboru tradičných remesiel - Ján Sidor. Do aktivity sa zapojilo 20 účastníčok, prevažne členiek združenia Ars pro femina. Potom, ako pandémia koronavírusu zmarila konanie akýchkoľvek kultúrnych podujatí sme v realizácii kurzu pokračovali až po uvoľnení opatrení a úspešne ho dovŕšili v júni, v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi. Účastníčky kurzu si osvojili základy pletenia z pedigu i niektoré špecifické postupy, ktoré im umožnili vytvoriť si jednoduché dekoratívne košíčky i podnosy s pletenou obrubou.

Mgr. Amália Lomnická, koordinátorka projektu.


POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI

Z realizácie programu POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI. Chrenovec - Brusno, 5.1.2020.
oddel

Rok 2019


PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU

Tlačová správa

PUBLIKÁCIA O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU

Občianske združenie K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spoločne prezentovali v piatok 22. novembra 2019 publikáciu OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. V jej úvodných kapitolách autori – Amália Lomnická a Martin Vitko – zmapovali historický a vojensko-politický kontext účasti obyvateľov hornej Nitry na tomto odboji. Francúzsko ako svetová veľmoc totiž napomáhalo konštituovaniu Československa po prvej svetovej vojne a v medzivojnovom období bolo jeho najvýznamnejším spojencom. Na základe vzájomne výhodných zmlúv o vysťahovalectve a prisťahovalectve do Francúzska putovali tisícky Čechoslovákov (Slovákov vo väčšej miere ako Čechov) za prácou. Na sklonku tridsiatych rokov ich tu zastihla druhá svetová vojna a všetci bojaschopní muži nastupovali na základe mobilizácie do tvoriacej sa československej armády vo Francúzsku. Časť z nich sa priamo zúčastnila bojov proti nemeckým okupantom na francúzskom území v júni 1940.

Publikácia na základe archívnych dokumentov prináša menný zoznam príslušníkov armády pochádzajúcich z hornej Nitry a v záverečných kapitolách popisuje i osudy a príbehy viacerých z nich. Hornonitrianskej verejnosti tak približuje menej známu kapitolu tzv. západného odboja, ktorý bol v čase totality programovo bagatelizovaný.

Prezentácia v múzeu sa uskutočnila formou originálneho programu, súčasťou ktorého boli nielen vystúpenia autorov, ale i inscenované spomienky, čítanie úryvkov z knihy, projekcia archívnych dokumentov, dobové francúzske šansóny a vystúpenie FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna. Publikáciu uviedli do života potomkovia priamych účastníkov odboja, ktorí do nej poskytli autentické spomienky na svojich predkov.

Vydanie publikácie podporilo mesto Prievidza vo výške 500 eur i ďalší prispievatelia – Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi a obce Opatovce nad Nitrou a Lehota pod Vtáčnikom.

Prievidza november 2019

Mgr. Amália Lomnická


ŠKOLA MAĽBY NA SKLE

ŠKOLA MAĽBY NA SKLE

Od 10. novembra 2019 prebieha v ateliéri združenia ARS PRO FEMINA v priestoroch CVČ Spektrum v Prievidzi vzdelávací kurz zameraný na osvojenie si základov maľby na skle. Kurz, ktorý vedie majsterka tradičnej ľudovej výroby Ľubica Maliariková, navštevuje 25 záujemkýň o túto tradičnú techniku.

Vzdelávaciu aktivitu podporil FPU v rámci širšieho projektu ŠKOLA MAJSTROV. 


OJ, PRJE MOJE, PRJE – program k 40. výročiu vzniku FSk Hájiček

OJ, PRJE MOJE, PRJE – program k 40. výročiu vzniku FSk Hájiček.

V nedeľu 27. októbra sa v KD Lipník v rámci širšieho projektu „Z mozaiky tradičnej kultúry hornej Nitry“ uskutočnil program venovaný 40. výročiu založenia FSk Hájiček Chrenovec-Brusno. Po slávnostných fanfárach v podaní trombít prezentovali členovia skupiny program pastierskych zvykov a tradícií a zároveň ukážky zo svojich ďalších programov v podaní mužskej i ženskej speváckej skupiny a DFS Malý Hájiček. V závere podujatia jubilantov pozdravili priatelia z hudobnej skupiny Sklo, FSk Košovan z Kanianky a ďalší vzácni gratulanti. Jeho súčasťou bola aj výstava pastierskeho riadu a ľudových hudobných nástrojov Michala Ondrejoviča a Jána Procnera.

Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU. 


KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV - program a výstava.
13. október 2019, Kultúrny dom Horné Vestenice

Občianske združenie K-2000, Obec Horné Vestenice aHornonitrianske múzeum v Prievidzi uskutočnili 13. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Horných Vesteniciach tematický komponovaný program zameraný na tradície, piesne a zvykoslovie spojené s históriou vinohradníctva a ovocinárstva v obci. Program KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV bol súčasťou širšieho projektu "Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY" podporeného Fondom na podporu umenia. V programe vystúpila domáca folklórna skupina Poniklec, Folklórna skupina Boršina z Nitrianskych Sučian a viacerí sólisti. Návštevníkom programu bola sprístupnená i rovnomenná muzeálna expozícia z histórie ovocinárstva, vinohradníctva, ale i šafraníctva a ďalších súvisiacich oblastí tradičnej poľnohospodárskej výroby rozšírených v minulosti v obci Horné Vestenice a vestenickej doline, ktorú pripravilo Hornonitrianske múzeun v Prievidzi. Tradičnými predmetmi a nástrojmi do nej prispeli i miestni občania.


ŠKOLA KRESBY A MAĽBY – VÝTVARNÝ PLENÉR

V dňoch 27. – 29. septembra 2019 sa v lokalite Vyšehradné uskutočnil výtvarný plenér neprofesionálnych výtvarníkov v rámci vzdelávacieho cyklu Škola kresby a maľby. Tradičné prostredie lokality poskytlo účastníkom plenéru veľa príťažlivých námetov na výtvarné spracovanie. Plenér lektorsky viedli výtvarní pedagógovia Jozef Jelenák a Miriam Kasperkevičová. Jeho koordinátorkou bola Amália Lomnická.


KOMPAS PRE MOZOG

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


"KEĎ VYŠLI PRIEVIDŽANKY"

V predvečer tohtoročných 34. hornonitrianskych folklórnych slávností sa v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uskutočnilo sprievodné podujatie. V inscenovanom programe Keď vyšli Prievidžanky vynikli členky združenia K-2000: režisérsku taktovku v ruke držala riaditeľka múzea, historička a etnografka PhDr. Iveta Géczyová, ktorej sekundovali múzejná dokumentaristka Mgr. Marta Rusinová, múzejná konzervátorka Soňa Beláková i členka-kandidátka Milena Gundová (konzervátorka-preparátorka). Všetky činnosti navyše zvládali múzejníčky spoločne, vlastnými silami - predstavili sa ako „prútiky štíhle“ modelky, ako kaderníčky, kostymérky, šperkárky aj ako autorky námetu a scenára.

Jedinečný mestský ženský odev z Prievidze vo štvrtok 27. júna 2019 vynikol v decentnom defilé opleciek, sukieň, záster, lajblíkov, šatiek - kosín, ale i - v znamení aktuálne prebiehajúcej múzejnej výstavy Tajomstvo filigránu (do 31. augusta 2019) - filigránových šperkov.
Záver „múzejných zbierok na móle“ korunovali honosné čepce zlatohlavy s výnimočným postavením medzi súčasťami a doplnkami tradičného odevu na Slovensku. Sólo akciu hornonitrianskych múzejníčok prezentáciou vlastnoručne šitého prievidzského ženského odevu i spevom doplnila Daniela Ťapuchová z Folklórnej skupiny Marinka z Novák.

Koncentrovaný exkurz do mestského odievania a ozdobovania ocenili návštevníci podujatia Keď vyšli Prievidžanky niekoľkonásobným potleskom, ktorý bol bodkou za ďalším neopakovateľným neskorým odpoludním naplneným množstvom faktografických informácií i vizuálnych vnemov.

A celkom na záver, ako na každej správnej udalosti verejného spoločenského života v Prievidzi, podával sa linc a savarin!

Ďalšie sprievodné aktivity za účasti členiek K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry sa konali súbežne s hlavným programom folklórnych slávností v prievidzskom lesoparku v piatok a v sobotu 28. a 29. júna 2019: účastníci festivalu ocenili najmä praktické ukážky vyrážania vzorov do kože, výšivky na tyle a krížikovej výšivky - Ozdobte sa! a nezaváhali ani pri improvizovanej bylinkárni - keď privoňali, nechali si poradiť alebo si vytvorili selfie s výstavou z ľudovej lekárne.


STREET PD - pouličný multužánrový festival

PRIEVIDZA BOLA OPÄŤ MULTIŽÁNROVÁ

Námestie slobody v Prievidzi bolo počas dvoch dní - v piatok 21. a v sobotu 22. 6. 2019 - priestorom pre realizáciu širokého spektra kultúrnych aktivít prievidzských a regionálnych umelcov. Aj druhý ročník festivalu STRE3T PD si kládol za cieľ pritiahnuť do centra Prievidze najmä priaznivcov neformálnej, alternatívnej kultúry - hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov, divadelníkov i filmárov. Hoci hroziaci dážď do istej miery tento zámer ovplyvnil, na prievidzskom námestí sa počas jednotlivých programových blokov vystriedali stovky Prievidžanov i návštevníkov mesta. V úvode festivalu ich privítala primátorka Katka Macháčková, ktorá zároveň vyjadrila radosť z tejto nevšednej kultúrnej iniciatívy a podporu mesta. V bloku "Hudba na námestí" si vypočuli koncerty hudobných kapiel z Prievidze - Drums Quartet, Hybrid Kryptonit, Novák - Funky Emotions i Kamenca pod Vtáčnikom - Kapellka. Ponúkli široké spektrum hudobných žánrov - od klasických inštrumentálnych skladieb, cez pop rock, alternatívny rock, funky-disco hudbu až po world music. Horná časť námestia s fontánou sa opäť stala príťažlivým priestorom pre originálnu tanečnú performanciu študentov katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave - Hany Jurenkovej, Andrei Pernišovej a Matúša Szeghöa. Prievidzskí ranostaji si v sobotu ráno mohli dať v kaviarničke Green Box "Rannú kávu s poéziou" naservírovanú členmi prievidzského Literárneho klubu Poet- Dianou Laslopovou, Antonom Mellom a Miulošom Mokrým. Kaviarnička v prestávkach popoludňajšieho programu hostila i vystúpenia prievidzských stand-upistov - Petra Zavadila a Tomáša Šrámeka. Počas oboch dní sa námestie stalo i netradičným ateliérom pre prievidzských výtvarníkov - Romana Turcela, Olega Cipova, Petra Šoltoa, Zuzky Pisonovej Katky Pračkovej a Andreja Žilu - Noneho. Nechýbal osobitný program pre rodiny deťmi, ktoré sa spontánne zapojili do tanečného workshopu Hip-hop so Skajou, vedeného prievidzskou rodáčkou Kristínou Gromovou, i do interaktívneho predstavenia potulného Divadla na traky. Sympatickým príkladom, ako získavať deti do udržiavania folklórnych tradícií svojej obce i regiónu bolo vystúpenie DFS Malá Lubená z Poluvsia. Najmä stredná a staršia generácia Prievidžanov si prišla na svoje v talk show s Marcelou Laiferovou, ktorá si v nej zaspomínala nielen na roky strávené v Prievidzi, ale zaspievala i viacero svojich legendárnych piesní, vrátane piesne Žiť za to stálo, úryvok z ktorej bol vyrytý na ďalšiu z lavičiek pri fontáne. Príjemnou bodkou festivalu bol program Retro najvác DJ Caggieho, ako alternatíva k bežným diskotékam.
Festival organizovali o.z. K-2000 a Art Point Prievidza s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Prievidza. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.


ŠKOLA KRESBY A MAĽBY

Cyklus školiteľských podujatí, zameraný na systematické zvládnutie základov kresby a maľby, realizuje združenie K-2000 v rámci širšieho projektu ŠKOLA MAJSTROV. Pravidelné stretnutia za účasti 15-ich frekventantov vedie skúsená výtvarná pedagogička, absolventka VŠMU v triede prof., akad. mal. Rudolfa Sýkoru, Mgr. Miriam Kasperkevičová. V rámci cyklu sa už uskutočnilo 6 stretnutí, ktoré sa konajú vo výtvarnej učebni združenia Ars pro femina v priestoroch ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

FÚZIE 2019

Rozsiahly hudobno-vzdelávací projekt FÚZIE 2019 zahŕňal v sebe dva relatívne samostatné programy - festivalový a vzdelávací. Ten prvý, nesúci názov "Fúzie 2019 - festival nielen o jazze" prezentoval predovšetkým príťažlivé koncerty jazzu a jeho fúzií s príbuznými hudobnými žánrami. Ten druhý - "Fúzie 2019 - kultúrno-vzdelávacie aktivity" - obsahoval vokálne, inštrumentálne a súborové workshopy, propagačno-motivačný koncert pre žiakov ZUŠ a výchovný koncert pre žiakov základných a stredných škôl. V zmysle zámeru organizátorov spolu vytvorili priestor na prezentáciu, propagáciu, popularizáciu a edukáciu jazzu a jemu príbuzných žánrov. V priebehu štyroch dní ponúkli nielen špičkové profesionálne koncerty určené širokej verejnosti, či výchovné koncerty pre mladých, ale aj prezentáciu mladých adeptov jazzu s možnosťou vyskúšať si vokálne či inštrumentálne zručnosti pod vedením skúsených lektorov.

XIX. valné zhromaždenie K-2000

Dňa 28. mája 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnilo už XIX. valné zhromaždenie združenia, ktoré bilancovalo jeho činnosť a hospodárenie za obdobie jún 2018 - máj 2019. Zároveň prijalo rámcový plán činnosti a hospodárenia na obdobie jún 2019 - máj 2020. Valného zhromaždenia sa zúčastnila väčšina jeho kolektívnych a individuálnych členov.

Škola paličkovanej čipky

ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY MÁ NOVÉ ABSOLVENTKY.
Od polovice februára do konca apríla realizovalo občianske združenie K-2000 v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV školiteľský cyklus "Škola paličkovanej čipky". Viedla ho naslovovzatá majsterka tejto tradičnej, ale náročnej techniky Kristína Podmanická. Záujem o zvládnutie jej základov prejavilo 17 účastníčok, ktoré absolvovali 10 školiteľských stretnutí v tvorivom ateliéri SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi. Záujem o túto techniku si ich natoľko získal, že podstatná časť účastníčok sa naďalej v nej zdokonaľuje formou klubových stretnutí.
oddel

Rok 2018


Kultúra 2018

oddel

Stre(e)T-PD

oddel

Roky v pohybe

oddel

Hornonitrianska paleta

oddel

Hornonitrianska paleta - plenér

oddel

Vojenské historické piesne

Nahor