K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY HORNEJ NITRY

O ZDRUŽENÍ

Naše združenie pôsobí v regióne hornej Nitry od roku 2001. Združuje profesionálnych i neprofesionálnych pracovníkov a aktivistov kultúry. Našimi členmi sú významné regionálne i mestské kultúrne inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v rôznych žánroch záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti. Podľa charakteru činnosti vyvíjajú činnosť v jednotlivých odborných sekciách združenia - kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej. Poslaním združenia je v spolupráci s našimi kolektívnymi a individuálnymi členmi realizovať široké spektrum kultúrnych aktivít. Osobitne sa zameriavame i na získavanie finančnej podpory prostredníctvom dotačných programov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, či 2 % podielu dane z príjmov.

oddel

ČLENOVIA

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

I. SEKCIA KULTÚRY A OSVETY

 1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 2. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
 3. Kultúrne centrum Bojnice
 4. FSk Košovan Kanianka
 5. TS Mimikry Bojnice
 6. Divadlo "A" a divadlo SHANTI, o.z.
 7. Obec Opatovce nad Nitrou
 

II. SEKCIA MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ A PAMIATOK

 1. Hornonitrianske múzeum Prievidza
 2. Obec Horné Vestenice
 

III. SEKCIA KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

 1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

RADA

RADA ZDRUŽENIA

Radu združenia tvoria:

 
 • Mgr. Amália Lomnická – predsedníčka
  Kontakt: 0910911063, a.lomnicka@gmail.com
 • Mgr. Ľudmila Húsková – vedúca sekcie kultúry a osvety
  Kontakt: 0905430173, ludmila.huskova@rkcpd.sk
 • PhDr. Iveta Géczyová – vedúca sekcie muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti
  Kontakt: 0901918835, iveta.geczyova@muzeumpd.sk
 • Ing. Viera Masaryková – vedúca sekcie knižničných činností
 • Kontakt: 0901918840, viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk
 • Eva Kucharovičová – člen
 • Mgr. Marta Rusinová – člen
 • Ivana Rybanská – člen
 
oddel

PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Aktuálne projekty združenia:


ŠKOLA MAJSTROV
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Lektormi vzdelávacích aktivít, budú naslovovzatí odborníci, ktorých renomé prekračuje región hornej Nitry. Magisterka umenia Miriam Kasperkevičová bude viesť Školu kresby a maľby, majsterka paličkovanej čipky, Kristína Podmanická, Školu paličkovanej čipky a Ľubica Maliariková Školu maľby na skle. Cieľové skupiny budú tvoriť záujemcovia o techniky výtvarného a ľudového umenia – členovia združenia K-2000, združenia Ars pro femina,
neprofesionálni výtvarníci a seniori v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.
Čas konania: február – december 2019
Miesto konania: Prievidza – CVČ Spektrum, ZŠ S. Chalupku.

FÚZIE HUDOBNÝCH KULTÚR – edukačné aktivity
Nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity zamerané na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Na podujatí sa stretnú priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.
Miesto konania: Art point / kino Baník, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
Termín: 17. – 18. máj 2019

STRE(E)T PD – multižánrový pouličný festival
Dvojdňový festival nadväzuje na rovnomenný festival z roku 2018 s ambíciou netradičnými a neformálnymi aktivitami prezentovať prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Jeho základným zámerom je oživiť mesto Prievidza, najmä jeho centrum - Námestie slobody a blízke okolie - neformálnym umeleckým dianím. v rámci festivalu predstavíme nielen domácu umeleckú scénu, ale i významných rodákov, ktorí mesto reprezentujú doma aj v zahraničí. Hlavnými projektovými aktivitami budú: hudobné koncerty, tanečné prezentácie, umelecké čítanie, filmové projekcie, street artová výtvarná tvorba a live painting, filmové projekcie, divadelné vystúpenie a talkshow s hosťom - významným rodákom mesta. Aktívnou cieľovou skupinou budú predovšetkým mladí umelci, reprezentanti alternatívnej kultúry a menšinových žánrov z oblasti hudby, spevu, tanca, divadla, poézie, výtvarného umenia a filmu s cieľom vtiahnúť do umeleckého diania širokospektrálne pubikum obyvateľov mesta a regiónu.
Miesto konania: Námestie Slobody a priľahlé ulice, Prievidza
Termín: 21. a 22. júna 2019

 

Významné projekty realizované združením v roku 2018:


STRE(E)T-PD - dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE - naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA - Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE - Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

AKTUALITY

AKTUALITY, POZVÁNKY

Fúzie 2019 kultúrnovzdelávacie aktivity

Nekomerčný hudobno-vzdelávací projekt zameraný na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Stretnú sa na nich priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.

Miesto konania: Dom kultúry, Art point kino Baník, ZUŠ Prievidza
Termín: 15.5., 17.5.2019
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

oddel

„Fúzie, festival nielen o jazze“

aj počas svojho 11. ročníka prinesie nekomerčné, menšinové hudobné žánre - jazz, blues, world music ...- do regiónu hornej Nitry. Festival bude osobitne zameraný na vzájomné fúzie, prieniky týchto žánrov a hudobných kultúr. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na konfrontáciu slovenských hudobníkov, reprezentantov týchto žánrov, so špičkovými európskymi hudobníkmi. Paralelne s festivalom bude prebiehať projekt „Fúzie hudobných kultúr – edukačné aktivity“, obsahom ktorého budú vokálny a inštrumentálne workshopy a prehliadka bigbandových súborov ZUŠ. Hlavným organizátorom festivalu je združenie K-2000, spoluorganizátormi – ZUŠ L. Stančeka, Art kino Baník a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
 

oddel

ŠKOLA KRESBY a MAĽBY

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva neprofesionálnych výtvarníkov – záujemcov o základné žánre a techniky kresby a maľby - na vzdelávací cyklus ŠKOLA KRESBY a MAĽBY. Úvodné stretnutie sa uskutoční v sobotu, 27. apríla 2019 od 9.00 h., v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (pavilón Súkromnej strednej odbornej školy – výtvarná učebňa na poschodí), ďalšie stretnutia vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Cyklus obsahuje 10 školení a jeden trojdňový výtvarný plenér, konaných v mesiacoch apríl – júl 2019. Uskutoční sa pod odborným vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej, vybrané školenia bude viesť i výtvarný pedagóg Jozef Jelenák. Vstupný účastnícky poplatok vo výške 20 €,- môžete uhradiť na prvom stretnutí.
Cyklus je súčasťou projektu ŠKOLA MAJSTROV, podporeného Fondom na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu..
 

oddel

KULTÚRA 2018 - ocenenia

V piatok 15. februára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil  už 18. ročník slávnostného večera spojeného s oceňovaním najúspešnejších a dlhodobo aktívnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Prehľad o jednotlivých typoch ocenení a subjektov, ktoré boli nimi poctení, nájdete v priloženom bulletine.
 

oddel

KULTÚRA 2018

V mene jedného zo spoluorganizátorov podujatia - združenia K-2000 - pozývame všetkých svojich členov, priaznivcov a podporovateľov kultúry hornej Nitry a stredného Ponitria na tradičný slávnostný večer „KULTÚRA 2018“, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Prievidzi v piatok 15. februára 2019 o 17.00. Počas neho si pripomenieme najpozoruhodnejšie tvorivé počiny v oblasti kultúry a umenia v našom regióne. Poďakujeme a oceníme inštitúcie, kolektívy a jednotlivcov, ktoré sa rôznymi spôsobmi podieľali na zachovávaní a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry. Pripomenieme dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť tých, ktorí počas minulého roku ako jubilanti bilancovali svoju činnosť, alebo nás úspešne reprezentovali doma i v zahraničí.
Časť najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov sa Vám predstaví i v sprievodnom galaprograme.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

oddel

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva záujemcov o tradičné textilné techniky na vzdelávací cyklus ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY. v rámci cyklu, zameraného na zvládnutie základov paličkovanej čipky, sa uskutoční 8 tvorivých dielní pod vedením Kristíny Podmanickej. Pravidelné stretnutia sa budú konať v tvorivom ateliéri SENIORART v Centre voľného času Spektrum, Novackého 14, Prievidza, vždy vo štvrtok, od 15.00 – 18.00, počnúc 14. 2. 2019. Materiál a pomôcky zabezpečuje organizátor. Cyklus v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV“ podporil Fond na podporu umenia.
FPÚ je hlavným partnerom projektu.
 

oddel

Pozývame Vás na prezentáciu projektu VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Handlovej v stredu 21. novembra 2018. v programe VOJNA a PIESEŇ vystúpi Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna. v rámci programu bude prezentovaná rovnomenná publikácia a výstava, ktoré pripravilo združenie K-2000 v spolupráci s obcou Chrenovec-Brusno a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.
 

VŠIMLI SME SI

VŠIMLI SME SI  – z kultúrneho života hornej Nitry

28. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA


6. januára 2019 sa pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne uskutočnilo záverečné vystúpenie v rámci 28. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. v krásnom zimnom počasí, ktoré ešte umocnilo sviatočnú atmosféru, odzneli koledy, piesne a vinše FsK Hájiček a detskej folklórnej skupiny Hájiček. Ako hostia vystúpili Ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a Ľudová hudba Bazalička z Ráztočna. Po spomienke na Gašpara Drozda sa účinkujúci presunuli do Lipníka, kde sa v dome kultúry uskutočnilo záverečné vystúpenie festivalu pod názvom "DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI".

28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied

oddel

Pozvánka na jubilejnú výstavu Kristíny Podmanickej Čipka a obraz


Letak

PODPORTE

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Združenie K-2000 získava prostriedky na svoju činnosť:

 • z podielu 2% dane z príjmu
 • z dotačných systémov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, mesta Prievidza a ďalších miest a obcí hornej Nitry, Nadácie bane pre vzdelávanie kultúru a šport regiónu a ďalších

 

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Sídlo: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
Č. účtu: SK64 5600 0000 0090 3488 4001 Prima banka Slovensko
 

oddel

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

Škola paličkovanej čipky

Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky
oddel

Kultúra 2018

Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018
oddel

Stre(e)T-PD

Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD
oddel

Roky v pohybe

Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe
oddel

Hornonitrianska paleta

Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta
oddel

Hornonitrianska paleta - plenér

Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér
oddel

Vojenské historické piesne

Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne

KONTAKT

KONTAKT


Združenie K-2000

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537

IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001
Prima banka Slovensko

Mobil: +421 917 448 620

E-mail: zdruzenie.k2000@gmail.com

Web: www.k-2000.sk alebo www.kultura2000.sk

Nahor