K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY HORNEJ NITRY

O ZDRUŽENÍ

Naše združenie pôsobí v regióne hornej Nitry od roku 2001. Združuje profesionálnych i neprofesionálnych pracovníkov a aktivistov kultúry. Našimi členmi sú významné regionálne i mestské kultúrne inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v rôznych žánroch záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti. Podľa charakteru činnosti vyvíjajú činnosť v jednotlivých odborných sekciách združenia - kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej. Poslaním združenia je v spolupráci s našimi kolektívnymi a individuálnymi členmi realizovať široké spektrum kultúrnych aktivít. Osobitne sa zameriavame i na získavanie finančnej podpory prostredníctvom dotačných programov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, či 2 % podielu dane z príjmov.

oddel

ČLENOVIA

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

I. SEKCIA KULTÚRY A OSVETY

 1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 2. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
 3. Kultúrne centrum Bojnice
 4. FSk Košovan Kanianka
 5. TS Mimikry Bojnice
 6. Divadlo "A" a divadlo SHANTI, o.z.
 7. Obec Opatovce nad Nitrou
 

II. SEKCIA MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ A PAMIATOK

 1. Hornonitrianske múzeum Prievidza
 2. Obec Horné Vestenice
 

III. SEKCIA KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

 1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

RADA

RADA ZDRUŽENIA

Radu združenia tvoria:

 
 • Mgr. Amália Lomnická – predsedníčka
  Kontakt: 0910911063, a.lomnicka@gmail.com
 • Mgr. Ľudmila Húsková – vedúca sekcie kultúry a osvety
  Kontakt: 0905430173, ludmila.huskova@rkcpd.sk
 • PhDr. Iveta Géczyová – vedúca sekcie muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti
  Kontakt: 0901918835, iveta.geczyova@muzeumpd.sk
 • Ing. Viera Masaryková – vedúca sekcie knižničných činností
 • Kontakt: 0901918840, viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk
 • Eva Kucharovičová – člen
 • Mgr. Marta Rusinová – člen
 • Ivana Rybanská – člen
 
oddel

PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Významné projekty realizované združením v roku 2018:


STRE(E)T-PD - dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE - naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA - Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE - Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

AKTUALITY

AKTUALITY, POZVÁNKY

KULTÚRA 2018 - ocenenia

V piatok 15. februára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil  už 18. ročník slávnostného večera spojeného s oceňovaním najúspešnejších a dlhodobo aktívnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Prehľad o jednotlivých typoch ocenení a subjektov, ktoré boli nimi poctení, nájdete v priloženom bulletine.
 

VŠIMLI SME SI

VŠIMLI SME SI  – z kultúrneho života hornej Nitry

28. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA


6. januára 2019 sa pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne uskutočnilo záverečné vystúpenie v rámci 28. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. v krásnom zimnom počasí, ktoré ešte umocnilo sviatočnú atmosféru, odzneli koledy, piesne a vinše FsK Hájiček a detskej folklórnej skupiny Hájiček. Ako hostia vystúpili Ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a Ľudová hudba Bazalička z Ráztočna. Po spomienke na Gašpara Drozda sa účinkujúci presunuli do Lipníka, kde sa v dome kultúry uskutočnilo záverečné vystúpenie festivalu pod názvom "DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI".

28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied

oddel

Pozvánka na jubilejnú výstavu Kristíny Podmanickej Čipka a obraz


Letak

PODPORTE

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Združenie K-2000 získava prostriedky na svoju činnosť:

 • z podielu 2% dane z príjmu
 • z dotačných systémov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, mesta Prievidza a ďalších miest a obcí hornej Nitry, Nadácie bane pre vzdelávanie kultúru a šport regiónu a ďalších

 

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Sídlo: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
Č. účtu: SK64 5600 0000 0090 3488 4001 Prima banka Slovensko
 

oddel

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

Kultúra 2018

Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018
oddel

Stre(e)T-PD

Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD
oddel

Roky v pohybe

Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe
oddel

Hornonitrianska paleta

Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta
oddel

Hornonitrianska paleta - plenér

Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér
oddel

Vojenské historické piesne

Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne

KONTAKT

KONTAKT


Združenie K-2000

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537

IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001
Prima banka Slovensko

Mobil: +421 917 448 620

E-mail: zdruzenie.k2000@gmail.com

Web: www.k-2000.sk alebo www.kultura2000.sk

Nahor