K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY HORNEJ NITRY

O ZDRUŽENÍ

Naše združenie pôsobí v regióne hornej Nitry od roku 2001. Združuje profesionálnych i neprofesionálnych pracovníkov a aktivistov kultúry. Našimi členmi sú významné regionálne i mestské kultúrne inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v rôznych žánroch záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti. Podľa charakteru činnosti vyvíjajú činnosť v jednotlivých odborných sekciách združenia - kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej. Poslaním združenia je v spolupráci s našimi kolektívnymi a individuálnymi členmi realizovať široké spektrum kultúrnych aktivít. Osobitne sa zameriavame i na získavanie finančnej podpory prostredníctvom dotačných programov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, či 2 % podielu dane z príjmov.

oddel
Nahor