ČLENOVIA

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

I. SEKCIA KULTÚRY A OSVETY

  1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  2. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
  3. Kultúrne centrum Bojnice
  4. FSk Košovan Kanianka
  5. TS Mimikry Bojnice
  6. Divadlo "A" a divadlo SHANTI, o.z.
  7. Obec Opatovce nad Nitrou
 

II. SEKCIA MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ A PAMIATOK

  1. Hornonitrianske múzeum Prievidza
  2. Obec Horné Vestenice
 

III. SEKCIA KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

  1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Nahor