RADA

RADA ZDRUŽENIA

Radu združenia tvoria:

 
 • PhDr. Iveta Géczyová – predsedníčka rady, vedúca sekcie muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti
  Kontakt: +421910911063, iveta.geczyova@gmail.com
 • Mgr. Ľudmila Húsková – vedúca sekcie kultúry a osvety
  Kontakt: +421905430173, ludmila.huskova@rkcpd.sk
 • Ing. Viera Masaryková – vedúca sekcie knižničných činností
 • Kontakt: +421901918840, viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk
 • Mgr. Amália Lomnická – člen
 • Eva Kucharovičová – člen
 • Mgr. Marta Rusinová – člen
 • Ivana Rybanská – člen
 
oddel
Nahor