RADA

RADA ZDRUŽENIA

Rada združenia je výkonným orgánom, riadi činnosť združenia medzi valnými zhromaždeniami na základe schváleného plánu činnosti a rozpočtu.

Členovia Rady združenia:


oddel
Nahor